Harckocsi Lőszer Ismertető I.

Az ellenség elpusztítására szolgáló lőszerek/rakéták és gránátok aszerint csoportosíthatóak, hogy kinetikus vagy kémiai energiát hasznosítva küzdik le az ellenség páncélját.  Természetesen ezek egybe szerelt változatai is megjelennek a játékban, így azokra is kitérünk.


Kinetikus energiát hasznosító lőszerek

Érdemes tudni róluk, hogy jóval kisebb repeszképződést váltanak ki, így a páncélt átütve kisebb károkat okoz a harckocsin belül. Célszerű tehát a kezelő személyzetet vagy a fontosabb modulokat célozni vele.AP
Armor Piercing
Páncéltörő Lőszer

A II. világháború korai szakaszában a legelterjedtebb típus. A páncéltörő olyan lövedék, amely a kinetikus (mozgási) energiát használva képes átütni a páncélt, és megsebezni a legénységet vagy a belső modulokat. Az áthatoló képessége függ a lövedék sebességétől és a tömegétől.

 • Előnye a jelentős áthatolási képesség.
 • Hátránya, hogy a döntött páncélzattal szembeni viselkedése.


APC
Armor Piercing Capped
Lágy-orrú Páncéltörő Lőszer

A döntött páncélok elterjedését követően fejlesztették ki, amikor is az effektív vastagság és a rossz szögben érkező lövedékek áthatolásán próbáltak javítani. A lövedék csúcsát egy sapkával vagy süveggel látták el, amely puhább ötvözetből készült, így rálapulva a páncélra csökkenti a felpattanás (gurulat) esélyét. A süveg alatt található keményebb lövedéktestet valamivel jobb érkezési szögre is segíti becsapódáskor (normalizáció).

 • Előnye a döntött páncéllal vagy a rossz szögben álló harckocsikkal szembeni kisebb felpattanás esélye.
 • Hátránya, hogy romlik a lövedék aerodinamikája így megnehezíti távolabbi célok leküzdését (hamarabb elveszti energiáját), ezáltal kisebb az áthatolási képesség az AP lőszerhez képest nagy távolságon.


APBC
Armor Piercing, Ballistic Cap
Páncéltörő Lőszer Ballisztikai Süveggel

A lövedékek áthatolási képessége folyamatosan fejlődött, de mit sem ér sikeres találat nélkül. Ez az igény hívta életre ezt a lőszertípust, ami a lövedékek ballisztikáját javította, egy a lövedéktestre szerelt aerodinamikai segédkúppal. Anyagát tekintve nem járult hozzá az átütéshez, de megbízhatóbb, kevésbé ívelt röppályát eredményezett, és kevesebbet veszít energiájából a lövedék nagyobb távolságon.

 • Előnye a távolabbi vagy mozgó célok könnyebb leküzdése.
 • Hátránya a kisebb páncéláthatolási képesség kis és közepes távolságon.


APCBC
Armor Piercing Capped Ballistic Cap
Lágy-orrú Páncéltörő Lőszer Ballisztikai Süveggel

Ez a lőszer a ballisztikus (APBC) és a süveges (APC) lőszer egybe szerelt változata. Ötvözi a jó röppályát és a felpattanás (gurulat) esély minimalizálását. Becsapódáskor ez a ballisztikus kúp egyszerűen széttörik, és az alatta található lágyabb réteg ki tudja fejteni a fentebb említett hatását.

 • Előnye, hogy az APC-nél felmerülő aerodinamikai hiba kiküszöbölésre került.
 • Hátránya a kisebb áthatolási képesség esetenként az AP-hez képest.


APCR
Armor Piercing, Composite, Rigid
Keményfémmagvas Páncéltörő Lőszer

A lőszer egy igen kemény anyagból (wolfram-karbid) készült magot tartalmaz, amit egy lágyabb anyagból legtöbbször alumíniumból készült köpeny vesz körül. A működése nagyon hasonló a süveges páncéltörőéhez (APC), de jóval nagyobb átütőerővel rendelkezik a nagy keménységű mag miatt. A keményfémmagvas lövedékeknek jelentősen nagyobb a torkolati sebességük a kisebb tömegüknek köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabban ütik át a páncélt, mint az AP lövedékek.

 • Előnye a tekintélyes áthatolási képessége és torkolati sebessége.
 • Hátránya, hogy minimális a repeszképződés, így pontos célzást igényel és nagy a felpattanás (gurulat) esélye.


APDS
Armor Piercing, Discarding Sabot
Leválóköpenyes Páncéltörő Lőszer

Az APCR továbbfejlesztett változata, ami ténylegesen a modern tankelhárító lőszerek közé sorolható. A lövedék űrméret alatti igen kemény anyagból (wolfram-karbid) készült magból, és néhány, a lövegcső elhagyását követően leváló köpenyből áll, melyeknek a nagy kezdősebesség megadásában van szerepük. A páncélmag átmérője lényegesen kisebb a löveg űrméreténél: a 76 mm lövegeknél 28 mm, a 85 mm lövegeknél pedig 35 mm. Az űrméret alatti páncéltörő lövedékek súlya lényegesen kisebb az ugyanolyan űrméretű páncéltörő lövedékeknél, aminek eredményeként tehetetlenségük kisebb, és lövésnél nagyobb kezdősebességet kapnak.

 • Előnye és hátránya megegyezik az APCR lőszerekével, de a felpattanás (gurulat) esélye kisebb.


APFSDS
Armor Piercing, Fin-Stabilized, Discarding Sabot
Szárny-stabilizált Leválóköpenyes Páncéltörő Lőszer

A modern napjainkban is szolgálatot teljesítő harckocsik (T90, M1A2) standard páncéltörő lőszere. Az APDS lőszerek módosított, továbbfejlesztett változata. A lövedék külső köpenye egy nyílhegy formájú magot rejt magában, ez nagy mértékben változtatta meg a modern hadviselésben alkalmazott lövegek típusát. A huzagolt csövet sok esetben leváltotta a sima cső. A huzagoltakkal szemben fő előnyük, hogy a cső tömege lényegesen kisebb, de a lőtávolság nagyobb, hisz kevesebb energia és lőporgáz megy kárba, ami a lövedék megvezetésére, a forgó mozgás kialakítására szolgált. Ezt a forgó mozgást és a stabil röppályát jelen esetben a stabilizáló szárnyak hozzák létre, ám ettől függetlenül a huzagolatlan ágyúk általánosságban pontatlanabbak, mint huzagolt társaik.

 • Előnye, hogy a hatalmas áthatolási képességnek köszönhetően kicsi a felpattanás (gurulat) esélye és nagyobb a repeszképződés az APDS-hez képest.