A Challenger forrásai

A VI-os rangú brit MBT, a Challenger, 1.77-es megjelenése óta heves viták témája. A Challenger egyike az ikonikus, britek által gyártott tankoknak, teljesen jogosan. 120 mm-es főfegyverzete, elődeihez képest jobb mobilitása és erős védelme a legjobban úgy jellemezhető, mint a játékban fellelhető magas rangú MBT-k alapvető tulajdonságainak keveréke. Szeretnénk részletezni és megbeszélni az egyes, játékosok által jelentett  aggodalmakat, valamint betekintést engedni a tankok játékba kerülésének folyamatába.

Páncélzat

A komplex páncélzattal ellátott MBT-k bevezetése jelentős kihívásokat állítottak a fejlesztők elé. Nem könnyű feladat pontosan lemodellezni ezeket az összetett és egyes esetekben még mindig titkosított páncélokat, továbbá hogy hogyan közvetítsük ezeket az információkat a játékosok felé tisztán és érthetően

A hangárban az összetett páncélok védelmének vizsgálatának korábbi rendszere csak egy általános értéket eredményezett, általában a maximális értéket. Azonban ezek a páncélok a játék során sokkal összetettebben működnek és egyes helyeken több-kevesebb védelmet biztosítanak. Ezt nehéz volt tükrözni, de az új “Páncélvédelem vizsgálata” funkció bevezetésével lehetővé vált.

A Challenger esetében, a tankot a Brit archívum elsődleges forrásai alapján építettük fel, melyeket csak használatra osztottak meg velünk. Tehát a rendelkezésünkre álltak az elérhető legpontosabb források.

A Challenger páncéljához használt források:A Challenger toronypáncéljánál figyelembe kell venni a találat helyét és a lőszer típusát. A torony védelme, annak alsó részén lecsökkent a becsapódás szögének csökkenése miatt.


3_759a849481ff8110a9d1b93777f0af4a.png

A Challenger teljes páncélja részletesen vizsgálható a “Páncélvédelem vizsgálata” és a Röntgen-nézet segítségével. De ahogy minden kompozit páncélnál, itt is minden lőszernél külön kell vizsgálni, így határozhatók meg a pontos értékek. Jelenleg olyan forrásokkal rendelkezünk, amelyekben a Challenger testpáncélja 275 mm-nyi hengerelt homogén páncéllal (RHA) ekvivalens.

A Challenger páncéljának kumulatív lőszerrel szembeni védelmét brit értékelések alapján határoztuk meg. A torony esetében, a brit becslések alapján a tank megsemmisíthető az AT-5 “Spandrel” (“Конкурс”) és az AT-6 “Spiral”(“Штурм”) 600-700 mm körüli átütésű irányított tankelhárító rakétákkal. Ez alapján a játékban a torony védelme kumulatív lőszerrel szemben 600-650 mm.

Lőszerek

A 120mm-es lőszerhez használt források

  • 120mm Report for Preliminary Acceptance Annex J
  • Tank APFSDS BD26 Unsolicited Proposal
  • GSR 3758 Acceptance Part 9 RARDE Supplement
  • GSR OE 3758 Acceptance

A Challenger lőszereivel kapcsolatban, amikor az L23-hoz hasonló lőszereket terveztek, akkor rendkívüli figyelmet fordítottak a lőszerek döntött páncélokon való áthatolására, mert úgy vélték, hogy a tesztpáncélok remekül reprezentálják a Szovjet MBT-k felső lemezét, melynek szögei a hírszerzés útján rendelkezésre álltak.

Ugyanakkor a páncéllemez belső oldalának a hatása miatt a lőszernek a tényleges páncéllemezen történő átütése nem számítható ki a lőszernek egy normál páncéllemezen történő átütési értékeinek a megléte segítségével. (Ez a hatás az, amikor a lövedék a lemez belső falát elérve egy csökkenő alsó és egy magasabb felső ellenállással találkozik, mert kevesebb fém van alul, így ennek következtében a behatolási csatorna lefelé hajlik.)

9_224620b6a042bcdceabf9a7dd9d3a9e4.png

A képen jól látszik a kinetikus lövedék útja a nagy szögben döntött 7 hüvelyk (kb. 17,78 cm) vastag hengerelt páncéllemezben. A lövedék egy 2600 méterről lőtt volfrám APFSDS lőszer, amely becsapódáskor megdőlt és felgyűrte a lemez külső felét, ám a lövedék nem pattant le, hanem áthatolt 17,9 hüvelyk (kb. 45,72 cm) vastag acélon. Az átütés kimeneti oldalán látszik, hogy a lövedék a páncéllemezt némileg alacsonyabban hagyta el, mint a bemeneti pont.

A lövedékmag méreteinek az ismeretével, feltételezve azt, hogy a lövedék kiváló minőségű volfrám-nikkel-vas ötvözetből készült, és a lövedék teljes hosszúsága a mag, amely nem a valódi kialakításon alapszik, valamint 21 °C-os hőmérsékletet használva, akkor a legideálisabb esetben a lőszer értékei ezzel a kalkulátorral kiszámíthatóak.

  • 71 fokos becsapódási szögnél 490 mm
  • 60 fokosnál 448 mm
  • 0 fokosnál 385-390 mm

A fenti átütési értékek mindegyike a behatolási csatorna hosszát jelentik. Így megmutatják, hogy 71 fokos szögben egy 159 mm-es lemezt, 60 fokos szögben egy 224 mm-es lemezt, valamint 0 fokos szögben 390 mm-es lemezt képes a lőszer átütni.
Azt figyelembe kell venni, hogy a valódi L23A1 lövedékek volfrám-nikkel-réz ötvözetből készülnek, így azok értékei valószínűleg valamivel alacsonyabbak.

Célzórendszer

Gyakran felmerülő észrevétel, hogy a harckocsi irányzéka rossz nagyítást használ és 11,5-es nagyítással kéne rendelkezzen a „British Army 120mm gun tank Challenger Part 2 Fighting Systems” forrás alapján. Ez a forrás a (Thermal Imaging system) Termikus Képalkotó rendszer nagyítási adataira vonatkozik és nem az elsődleges irányzékéra. Az elsődleges irányzék a lézeres távolságmérővel ellátott periszkópikus AV, No. 10 Mk.1 típusú irányzék, amelynek helyes nagyítási értékeit pontosan lemodelleztük a játékban.

Jövőbeli tervek a Challengerrel kapcsolatban

Kérdés: Vannak terveitek arra, hogy új lőszertípusokat kap a Challenger?
Válasz: Jelenleg nincsenek terveink új lőszerekhez. Megtárgyaltuk az L23 illetve L15-ös lőszerek átütési értékeinek változtatását és jelenleg úgy gondoljuk, hogy ez a lőszer teljes mértékben megfelelő a Challenger számára.

K: Végelegesek a jelenlegi páncél értékek?
V: A páncél értékei csak akkor lesznek véglegesek, ha elsődleges forrásokból átfogó információt kapunk a páncél részletes felépítéséről és az összes lőszertípussal szembeni tesztjéről. Jelen pillanatban nem rendelkezünk számunkra “meggyőzőnek” vélt bizonyítékokkal, és nem hisszük, hogy a közel jövőben kaphatunk ilyen adatokat, már ha egyáltalán kaphatunk. Viszont, ahogy új információforrásokat fedezünk fel, úgy a Challenger és más járművek páncélértékei változhatnak.

K: Ahogy gyorsabban megyünk 25 mph-nál (40 km/h) a stabilizátor nem működik, ez nem hiba?
V: Nem, ez nem hiba, ez ugyanúgy előfordul sok más tankkal is a játékban. A nagyobb sebesség egyenlő a stabilizátor működésének a romlásával.

K: Tervezitek, hogy a Challenger nevét kijavítjátok „Challenger Mk. 2”-re? Ezen felül vannak még terveitek az Mk. 1 és Mk. 3 verziók hozzáadásához?
V: Igen, ki fogjuk javítani a nevét. Jelenleg nincsenek terveink arra, hogy az Mk. 1 és Mk. 3-as verziókat külön hozzáadjuk a játékhoz.

K: Tervezitek, hogy bevezettek fejleszthető külső modulokat (mint a T-64BV), amelyek remélhetőleg növelhetnék a tank védelmét?
V: Lehetségesnek tartjuk, hogy a jelenlegi tankot modul segítségével egy Mk. 3-má lehessen alakítani. Mindezek előtt a jelenlegi verzió eltérő a lőszereinek a további védelmével kapcsolatban. A nedves tároló rekeszt megszüntették, helyette a lőszerek tárolására alkalmas páncélozott dobozokat vezettek be. Fontolóra veszünk egy ERA modult és további oldalsó szoknyát is tartalmazó fejlesztést.